Särskilda resevillkor

Betalning
Handpenning om 1500kr per person betalas inom 10 dagar efter att bokningen gjorts. Flygbolagen har olika regler för när deras biljetter ska betalas och skrivas ut. Så snart flygbiljetterna är betalda postas de till dig. Betalning av landarrangemanget ska vara oss tillhanda senast vid din ankomst till destinationen.

Bokningsbekräftelse/voucher
Du får skriftlig bekräftelse på de bokningar som gjorts. Vid ankomst till första hotellet i Australien och Nya Zeeland överlämnas ett kuvert med en voucher för varje bokning.

Priser och ändringar
Skulle reglerna från flygbolag eller våra lokala agent ändras förbehåller vi oss rätten att göra motsvarande ändringar.
Vi reserverar oss för höjningar av flygskatter och bränsletillägg. Om flygbiljetten inte redan är utskriven kommer vi att debitera en eventuell höjning av flygskatterna.

Valutakurs
Vid faktureringstillfället bestäms gällande valutakurs. Om bankernas valutakurs ändras väsentligt innan avresedagen kan vi tvingas göra en viss justering i enlighet med de allmänna resevillkoren (paragraf 5.5.3) som förhandlats fram mellan Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins samarbetsorganisation.  

Tidtabellsändringar
Flygtider som anges i bekräftelsen är preliminära. Flygbolagen ändrar utan förvarning sina tidtabeller. Det är viktigt att kontrollera flygtiderna under hela resan på www.checkmytrip.com

Avbeställningsskydd
En del hemförsäkringar erbjuder avbeställningsskydd upp till ett visst belopp. Detsamma gäller om du betalar oss via Internet från ett konto som är knutet till VISA eller MasterCard. SEB, Nordea, Föreningsbanken och Handelsbanken har olika regler, så kontrollera vad som gäller för dig. Om inte kostnaden för resan täcks med dessa försäkringar rekommenderar vi ett avbeställningsskydd. Läs mer >> 

 

punkt Utan avbeställningsskydd är avbokningskostnaden 1500 kronor per person till dess att flygbiljetten är utskriven och därefter 100% av flygresans pris inklusive flygskatter.
punkt Utan avbeställningsskydd görs ingen återbetalning för flygbiljetter och flygskatter.
punkt Landarrangemanget betalas normalt sett i direkt anslutning till avresan och kommer ej att återbetalas vid eventuell avbeställning.
punkt Om handpenning erfordras för bokning av speciella landarrangemang återbetalas handpenningen ej vid avbeställning.

Hotellen
Enligt internationell praxis ska hotellrummet lämnas senast 11.00 om inget annat överenskommits. Incheckning i Australien och Nya Zeeland är vanligtvis 14.00. Lokala variationer kan förekomma. Klassificeringen av hotell är godtycklig. Det existerar ingen internationell klassificeringspraxis. Eventuella klagomål skall framföras direkt till ansvarig på berört hotell. Går problemet inte att lösa ska vår lokala agent kontaktas, telefonnummer finns på bokningsbekräftelse/voucher.

Turer
Det beskrivna innehållet i en tur kan ändras av den lokala arrangören utan förvarning. Det är omöjligt för Destination Downunder att ta ansvar för detaljer i turernas upplägg. Det är viktigt att ha förståelse för att dagsprogram kan kastas om och att tillägg kan göras på bekostnad av att annat innehåll försvinner.

Avbokning och ändringar efter att resan påbörjats
Om en ändring/avbokning görs av den lokala leverantören måste kunden ha skriftligt intyg för att kunna få återbetalning genom Destination DownUnder.

Om kunden avbokar/ändrar på eget initiativ görs ingen återbetalning.

Om ändring/avbokning görs på grund av sjukdom eller andra oförutsedda händelser ska eventuellt krav om ersättning ställas till kundens privata reseförsäkring, inte till Destination DownUnder.

Resenärens ansvar
Det är resenärens skyldighet att ta del av resevillkoren före köpet. Resenären förbinder sig:

punkt att kontrollera färdhandlingarna. Eventuella felaktigheter ska påtalas omedelbart.
punkt att kontrollera att namnen i pass och flygbokning är identiska. Använd första namn i passet även om du har ett annat tilltalsnamn. Då flygbiljetten är utskriven går den inte att ändra.
punkt att kontrollera att passet är giltigt för den period som behövs.
punkt att kontrollera om visum krävs.
punkt att kontrollera flygtiderna, antingen genom att ringa flygbolaget eller på www.checkmytrip.com. 
punkt att passa de tider som angivits för turer, incheckning på hotell etc.
punkt att ha fullgott försäkringsskydd för resan.

Detta är Destination DownUnders särskilda resevillkor och gäller som tillägg till de Allmänna Resevillkoren. Betala din handpenning först när du har förstått och godtagit dessa särskilda resevillkor.

Samtliga resor är baserade på reguljärflyg, där du reser på egen hand. Landarrangemang bokas av Destination DownUnder genom lokala operatörer.

Om du bokar flyg och landarrangemang gäller paketreselagen om lagstadgad resegaranti. Paketresan börjar i och med din första flygresa.

Skulle en eventuell tvist mellan resenär och Destination DownUnder uppstå och ärendet går vidare till Allmänna Reklamationsnämnden, följer vi givetvis nämndens beslut.

Reservation för eventuella fel och ändringar på Destination DownUnders web-sida.